Street Hard Workout Battle Žatec 2019

UDÁLOST JIŽ PROBĚHLA!

To nevadí, chystáme další!  Najdeš je nahoře v menu pod rubrikou „Soutěže“

Na fotky, report a další informace z prošlé události se můžeš podívat v odkazech níže

soupis

SOUTĚŽ

Tímto Vás srdečně zveme na freestyle street workout battle v Žatci.

We cordially invite you to the freestyle – Street Workout Battle Žatec 2019

Registrace ZDE / Registration HERE

KATEGORIE

Měření sil bude v disciplíně FREESTYLE rozdělené do váhových kategorií. U mužů budou váhové kategorie do 75 kg, 75-85 kg, nad 85 kg a ženy.

FREESTYLE the competition will be divided into categories: men up to 75 kg, men 75 – 85 kg, men above 85 kg, women.

DATUM A ČAS

V sobotu 17.08.2019 od 12:00.

Saturday 17th August 2019 at 12 o´clock.

LOKALITA

Street Workout hřiště Žatec, mapa: https://mapy.cz/s/3pT7d

Tímto Vás srdečně zveme na Street Hard Workout Battle Žatec 2019

Hlavní cena je 10.000 Kč. The main prize is 400 €

Program

I. Registrace
II. Představení sponzorů soutěže
III. Freestyle muži do 75 kg, muži 75 – 85 kg, muži nad 85 kg, ženy

Porota: Vadim Oleynik, Antoine Lacotte, Latwist, Viktor Fedorov, Lea Depagneux, Chumakova Tatyana – Hefesto Girl, Šimon Forrai

Čtvrtfinále, Semifinále, Finále, Superfinále mezi vítězi kategorií

Mapa: https://mapy.cz/s/2Dbqz

Pravidla:

Pro svůj free style můžete využít zem, hrazdu, bradla.

Porota bude hodnotit:

1.Silové provedení prvků (délka držení prvků ve statických pozicích a to minimálně 2 – 3 sekundy, délka celého setu bez přerušení, počet silových prvků v setu).

2.Styl (čistota provedení cviků a navázání na sebe).

3.Estetika (bardance, originalita setu, samostatné skoky na hrazdě).

4. Dynamika

Tyto položky budou hodnoceny 1 – 5 bodů. Při rovnosti bodů dvou soutěžících, porota přihlédne k vyššímu ohodnocení u silového provedení cviků.

Free style bude mít dvě části. V první části se představí všichni závodníci v dané váhové kategorii a budou mít 2 minuty na své představení. Do druhé části postoupí sudý počet účastníků, kteří mezi sebou svedou battle 1 vs 1 tzv. play off jako znáte v hokeji – vyřazovací souboj. 

Soutěžící budou ve druhé části procházet koly:

•čtvrtfinále – 8 soutěžících

•semifinále – 4 soutěžící

•finále – 2 soutěžící

Soutěžící dostane 1,5 minuty (30 s hrazda, 30 s bradla, 30 s zem). Ve finále dostane soutěžící 45 s na hrazdě, 45 s na bradlech a 45 s na zemi. Pokud soutěžící spadne více, než dvakrát, bude ze soutěže vyřazen.

___________________________________________________

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ENGLISH version

STREET HARD WORKOUT BATTLE

We would like to invite you to the biggest street workout competition in Czech Republic.

REGISTRATION FEES: FREE

SCHEDULE

17.8. FREESTYLE || START 13:00

CATEGORIES

Competitors will be divided into categories:

Men to 75 kg, men 75-85 kg, men over 85 kg and

Women

 JURY: Vadim Oleynik, Antoine Lacotte, Latwist, Viktor Fedorov, Lea Depagneux, Chumakova Tatyana – Hefesto Girl, Šimon Forrai

LOCATION

RULES

For your free style you can use the ground, the horizontal bar and parallel bars.

The jury will evaluate:

1. Performance and precision of the elements (length of the elements hold in static positions and minimum 2 – 3 seconds, length of the whole set without interruption, number of strength elements in the set).

2. Styl (precision of exercises and their connection).

3. Estetics (bardance, originality of the set, jumping on bars).

4. Dynamics

These items will be rated 1-5 points. When the points of two competitors are equal, the jury decides on a higher rating in the force execution of the exercises.

The free style will have two parts. The first part will feature all the competitors in the category and will have 2 minutes for their performance. An even number of players will play in the second part, fighting 1 against 1 so-called Play off as in hockey – a elimination battle.

Competitors will go through the second round of the rounds:

• quarterfinals – 8 competitors

• semifinals – 4 competitors

• final – 2 contestants

The contestant will receive 1.5 minutes (30 s of the horizontal bar, 30 with parallel bars, 30 on the ground).

In the finals, the contestants will receive 45 s on the horizontal bar, 45 s on the parallel bars and 45 seconds on the ground. If a competitor falls more than twice, he will be eliminated from the competition.

Do battlu zbývá
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec