SHW Battle Chomutov 2019

soupis

SOUTĚŽ

Srdečně Vás zveme na Street Hard Workout Battle Chomutov 2019, který se odehraje při oficiálním otevření street workout hřiště v areálu tzv. Domovinky na bývalé ploché dráze na street workout sportovišti postaveném firmou Workout Club Parks s.r.o.

Událost je veřejná a registrace pro účastníky i vstup pro diváky ZDARMA.

Přihlaš se zde: PŘIHLÁŠKA

CENY

1 místo

  • 4 kg protein od Amix nutrition

2 místo

  • 2,5 kg protein od Amix nutrition

3 místo

  • dobroty od Amix

Absolutní vítěz v mužích napříč kategoriemi a absolutní vítězka

dostanou:

za 1. místo 1.000 Kč

za 2. místo 500 Kč

za 3. místo 500 Kč

KATEGORIE

Muži do 75 kg, Muži 75 – 85 kg, Muži nad 85 kg, Ženy, Děti.

DATUM A ČAS

02.06.2019 v sobotu od 13:00 hod. proběhne registrace a ve 14:00 hod. se uskuteční soutěž v Sets and reps . Soutěžit se bude v těchto cvicích: kliky, dipy, shyby, dřep na jedné noze. 

LOKALITA

Chomutov, Domovinka, alias bývalá plochá dráha

Pravidla:

Shyby
Shyb musí být proveden striktně, brada se musí vždy dostat nad hrazdu a následně do propnutých rukou do visu. Shyb musí být proveden bez cuknutí, bez vykopnutí, pouze jedním tahem. Nohy nesmí být pokrčeny, musí být rovně a po celou dobu u sebe. Cvičící čeká vždy na povel rozhodčího, aby mohl udělat shyb. Cvičící může ve visu odpočívat max. 3 sekundy. Každý shyb se boduje 3-mi body.

Dipy
Dip začíná a končí v propnutých rukách, vždy se musí prolomit 90 stupňů (alespoň těsně pod úroveň). Nohy musí být natažené, nepokrčené. Dipy musí být provedeny bez cuknutí či kopnutí pomoci nohou či jinou částí těla a bez předklánění přední části těla. Dipy může cvičící provádět v kuse a nemusí čekat na povel rozhodčího, přičemž vždy musí dodržovat striktní techniku. Cvičící může odpočívat max. 3 sekundy v základní pozici dipu. Každý dip se boduje 2-mi body.

Kliky
Klik začíná a končí v propnutých rukách, vždy musí být prolomen 90 stupňů a závodník se musí dotknout hrudí předmětu, který bude na zemi (přibližně velikost pěsti). Při kliku se musí hýbat celé tělo ne pouze vrchní část těla. Záda nesmí být propadlá nebo nějak prohnutá. Tělo vždy musí být v naprosté rovině, při jakémkoliv prohnutí či propadnutí v zádech se klik nepočítá. Ruce musí být na úrovni o trochu širší než vaše šířka ramen ale ne zas na široké kliky. Kliky může cvičící provázet v kuse a nemusí čekat na povel rozhodčího, přičemž vždy musí dodržovat striktní techniku. Cvičící může odpočívat v základní klikové pozici max. 3 sekundy a nesmí zvedat hýždě do vyšší úrovně, než jsou ramena. Každý klik se boduje 1 bodem.

Dřep na jedné noze
Dřepy začínají v mírně propnuté pozici nohou a končí po prolomení alespoň 90 stupňů (kyčelní kloub bude níže než koleno). Záda jsou po celou dobu rovná. Odpočinek je možný mezi jednotlivými dřepy max 3 sekundy. Každý dřep se boduje 2 body.


English version:

Pull-up: pull-up must be carried out strictly, the Chin must always get over the crossbar, and then into the hands of the straight and be hanging. Pull-up must be carried out without any jerks, or kicking, only one stroke. The legs must not be bent, it must be straight. Contestant waits always on command of the arbitration to do Pull-up. The Contestant can relax at max. 3 seconds. Each pull-up with scores 3 points.

Dips: Dip begins and ends in straight hands, always must break through 90 degrees (just below the level at least). The legs must be stretched, not wrinkled. Dips must be carried out without any jerks or kick help the feet or other parts of the body, and without the need for bending the front part of the body. Dips can contestant in the compact, and the Contestant may not wait for the referee’s command, and always must adhere to strict technique. The Contestant can relax max. 3 seconds in the basic position of the dip. Each dip with scores of 2 points.

Push-up begins and ends in straight hands, always must be broken through 90 degrees (at least just below), push-up must move the whole body not just the upper part of the body. The back may not be bent. The body must always be in a complete plane, any dents in the back with the push-up does not count. Hands must be at the level of a little wider than your shoulder width but not the broad push-up. The push-up can contestant in the compact, and may not wait for the referee’s command, , and always must adhere to strict technique. The contestant may rest in the base of the push-up positron max. 3 seconds and must not raise the buttocks to a higher level than the shoulders. Each push-up the scores 1 point.

Squats on one leg: begins and ends in straight legs, always must be broken through 90 degrees (the hip will be lower than the knee). The back is straight all the time. The rest is between 3 seconds per squat. Each squad the scores 2 point.

Do battlu zbývá
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec