Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs3/shwbattlecz/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2851

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs3/shwbattlecz/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2855

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs3/shwbattlecz/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Freestyle battle 3 (Habartov) – Street workout battle league
Freestyle battle 3 (Habartov)2020-04-12T04:14:52+01:00

Freestyle battle 3 (Habartov)

SOUTĚŽ

Událost je veřejná. Registrace pro účastníky je zdarma.

KATEGORIE

Měření sil bude v disciplíně FREESTYLE rozdělené do váhových kategorií. U mužů budou váhové kategorie do 75 kg, 75-85 kg, nad 85 kg a ženy.  Pravidla naleznete v samostatných článcích na konci stránky v sekci Aktuality.

DATUM A ČAS

Soutěž se bude konat 18.7. od 11:00 hod. Předpokládaný konec je kolem 18:00.

LOKALITA

Akce se odehrává na street workout hřišti v Habartově. Zde bude občerstvení i možnost dojít si na WC.

PROČ PŘIJÍT?

 • Uvidíte to nejlepší, co český, ale i zahraniční workout nabízí

 • Skvělá podporující amotsféra

 • Nerušené prostředí uprostřed parku

 • Profesionální technické zázemí, ozvučení a moderátor

 • Každým ročníkem se snažíme zvedat úroveň a zlepšovat podmínky pro účastníky

 • Spousta hodnotných cen

PROCES PŘÍPRAV

Příprava battlu 81%
Ceny a odměny 76%
Technické zázemí 70%
Porota 75%

PRAVIDLA

Následující pravidla a předpisy jsou vytvářeny Street Hard Workers, (dále jen „SHW“). Registrací do soutěže STREET HARD WORKOUT BATTLE přijímá každý účastník (dále jen „sportovec“) následující pravidla a systém posuzování. Tato pravidla byla vytvořena s cílem zajistit spravedlivost, průhlednost a podpořit freestyle a kreativitu sportu Street Workout a vztahuje se na každou soutěž pořádanou pod STREET HARD WORKOUT LEAGUE.

 1. VŠEOBECNÉ

Všechny soutěže Freestyle v rámci STREET HARD WORKOUT LEAGUE se budou konat podle pravidel a předpisů rady organizace Street Hard Workers.

 1. OBECNÉ

2.1. Každý sportovec ve fyzickém a duševním stavu, který soutěží bez ohledu na pohlaví, národnost nebo náboženství, se může přihlásit do bitvy STREET HARD WORKOUT LEAGUE a bude s ním zacházeno stejně během výběrového řízení (viz „3. Výběrové řízení“).

2.2. Registrace je možná v daném časovém rámci, když je registrace pro konkrétní událost otevřená. Po uplynutí této lhůty nebude registrace uznána. Registrační poplatek je stanoven ve výši 500 Kč. Pokud se atlet soutěže nezúčastní a nedoloží, že se tak stalo ze závažné situace (těžké zranění nebo zdravotní potíže – potvrzení od lékaře, smrt atleta/nejbližšího příbuzného nebo těžký zdravotní stav nejbližšího příbuzného – úmrtní list/potvrzení od lékaře, vstup od vojenské služby, těhotenství, zákaz vlády o shromažďování osob a nezašle tyto doklady do 2 pracovních dnů od konání soutěže na e-mail organizátora soutěže a nebudou doklady vystaveny před konáním soutěže a nebo v den konání soutěže, tak mu registrační poplatek nebude vrácen.

2.3. Všichni sportovci musí mít platné zdravotní pojištění.

2.4. Sportovec při registraci potvrzuje, že si je vědom rizik a nese plnou odpovědnost za svůj zdravotní stav způsobený jeho činy a jejich možnými důsledky během soutěže i volného času.

2.5. Všichni sportovci jsou si vědomi, že cestovní náklady, ubytování a strava (mimo samotný battle) nebudou hrazeny organizátory.

2.6. Všichni sportovci musí mít zákonné právo cestovat do země, kde se událost koná. Je-li třeba vízum, musí být získáno do podání registrace.

2.7. Všichni zahraniční sportovci musí mít základní anglické jazykové znalosti. Pokud ne, je možné přivést na akci na náklady sportovce překladatele.

2.8. Ze soutěže jsou vyloučeny:

2.8.1. Organizátoři STREET HARD WORKOUT LEAGUE

2.8.2. Rozhodčí (v soutěži, kterou posuzují)

2.8.3. Lidé, kteří nemají fyzickou nebo duševní způsobilost.

2.9. Organizátor battlu si vyhrazuje právo na změny v pravidlech a v organizaci soutěže.

 1. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

3.4. Jakmile sportovec zaplatí registrační poplatek, dostane na e-mail, potvrzení o registraci a doplňující informace k vyplnění pro soutěž a má právo účastnit se soutěže STREET HARD WORKOUT LEAGUE, do které se přihlásil. 

3.5. Pokud sportovec nereaguje na e-maily od organizátora soutěže a nebo mimo pravidla soutěže zruší plán, je blokován pro další soutěž STREET HARD WORKOUT LEAGUE. Níže jsou uvedena ustanovení a musí být prokázána lékaři nebo odpovědnými orgány:

3.5.1. Těžké zranění nebo zdravotní potíže 

3.5.2. Smrt nebo těžký zdravotní stav nejbližšího příbuzného

3.5.3. Vstup od vojenské služby

3.5.4. Těhotenství

3.5.5. Zákaz vlády o shromažďování osob

3.6. Muži a ženy sportovci soutěží v samostatných soutěžích.

3.7. Maximální počet sportovců STREET HARD WORKOUT BATTLE nepřesáhne 28 sportovců. Maximální počet mužů je 20 sportovců a žen maximálně 8 sportovkyň.

3.8. V kategorii muži se otevřou váhové kategorie do 75 kg, 75 – 85 kg a nad 85 kg a to pouze pokud v každé kategorii budou minimálně 4 sportovci. Pokud se nenaplní minimální počet soutěžících v jednotlivých váhových kategoriích budou se váhové kategorie slučovat a to systémem – kategorie nad 85 kg se sloučí s váhovou kategorií 75 – 85 kg. Kategorie 75 – 85 kg se bude slučovat s kategorií do 75 kg. Pokud sportovec bude vážit 75,5 kg bude zařazen do nižší váhové kategorie. Pokud se nenaplní ani jedna váhová kategorie budou sportovci spolu soutěžit v jedné váhové kategorii tak jak je tomu běžně ve světě, např. WOB, Burningate a nebo soutěžích pořádaných organizací WSWCF. 

 1. FORMÁT SHWL

4.1. Bitevní systém

Free style bude mít dvě části. V první části v tzv. základním kole se představí všichni sportovcii a budou mít 2 minuty na své představení. 

4.2. Vyřazovací systém

4.2.1. Bitva bude následovat klasickým systémem KO, ve kterém sportovec, který vyhrál kolo, postoupí podle toho do dalšího kola – bitevního stromu (čtvrtfinále, semifinále, finále).

Do druhé části postoupí sudý počet účastníků, kteří mezi sebou svedou battle 1 vs 1 tzv. vyřazovací souboj systémem čtvrtfinále (8 sportovců), semifinále (4 sportovci), finále (2 sportovci). 

Vyřazovací souboj začíná soubojem sportovce, který získal nejvíce bodů v základní části se sportovcem, který v základní části získal nejméně bodů (systém 1.-8.; 2.-7.; 3.-6.; 4.-5.). Sportovec s nejvyšším počtem bodů začíná ve vyřazovacím souboji jako první v pořadí. Během vyřazovacích bojů má každý sportovec střídavě dvě kola po 45 sekundách:

 1. Sportovec A: 45 sekund
 2. Sportovec B: 45 sekund
 3. Sportovec A: 45 sekund
 4. Sportovec B: 45 sekund

4.2.2. Hudba bude mít 45 sekund.

4.2.3. Hudba začíná poté, co DJ a sportovec jasně naznačili, že jsou oba připraveni.

4.2.4. Začne sportovec s vyšším počtem bodů po základní části. Sportovec ukončí svůj set ve chvíli kdy přestane hrát hudba. Z tohoto důvodu je důležité, aby měl svůj set provázaný s hudbou.

4.2.5. Hned po posledním vyřazovacím kole bude určen vítěz u mužů (váhové kategorie do 75 kg, 75 – 85 kg, nad 85 kg) a žen.   

4.2.6. Hudba, která se bude přehrávat během celé soutěže je popsána v kapitole „4.4. Hudba “.

4.3. Kategorie

Sportovci budou hodnoceni v 5 kategoriích:

4.3.1. „Statika“

Statický cvik je prvek, kde tělo zůstává v poloze po určitou dobu.

Soudci hodnotí obtížnost triku v kombinaci s čistotou výkonu. Pozastavení bude považováno za „neúspěšné“, pokud bude podrženo méně než 3 sekundy. Držení cviku ve statickém držení musí být provedeno ve strnulé podobě bez hnutí. Kombinace statického cviku se silovým tahem se pravidlo 3 sekund nepoužije, například kliky v planche, přítahy ve front leveru. Selhání povede k přerušení komba (viz: 3.2.4 „Komba“)

Příklady: Frontlever, Planche, Human Flag,…

4.3.2. “Dynamika”

Dynamický prvek je pohyb, při kterém je sportovec v pohybu a provádí otáčení, převrácení nebo jakýkoli pohyb, který většinou využívá hybnost. Soudci hodnotí obtížnost triku v kombinaci s čistotou výkonu. Trik bude považován za „neúspěšný“, pokud sportovec vyklouzne z baru, nezachytí trik, dotkne se země jednou nebo oběma nohama (během dovednosti, která byla zjevně určena k přistání na baru) nebo spadne, když snaží se překlopit (obě ruce na zemi nebo rameno na zemi).

To povede k přerušení komba (viz: 3.2.4 „Komba“)

Příklady: Roztočení (360, 540), Swing, Twist-Flip, Shrimp-Flip

4.3.3. „Dynamika síly“

Během dynamického prvku síly je sportovec také v pohybu, ale místo síly používá dynamickou energii. Soudci hodnotí obtížnost triku v kombinaci s čistotou výkonu. Trik bude považován za „neúspěšný“, pokud sportovec ztratí svou moc a nemůže provést plný pohyb. To povede k přerušení komba (viz: 3.2.4 „Kombo“)

Příklady: Hefesto, Push-Up pro stojky, kliky v planche

4.3.4. „Kombinace“

V této kategorii soudce vyhodnotí, jak sportovec kombinuje výše uvedené 3 pohyby. Zohlední se délka, tok, obtížnost triků a rozmanitost. Přerušení jsou uvedena v příslušných kategoriích.

4.3.5. “Tvořivost”

Čtyři podkategorie jsou považovány za kreativní. V pořadí podle priority (1 = nejdůležitější):

 1. Choreografie: Sportovec přizpůsobí své kombo hudbě. 
 2. Použití konstrukce: Sportovci používají každou část sestavy konstrukce (hrazda, bradla) a stejně tak zem. 
 3. Originalita: Předvedení nového, ojedinělého cviku.
 4. Rekvizity: Sportovec použije rekvizitu ke zlepšení svého výkonu (míč, láhev, telefon…).

Pokud oba sportovci nevyužijí žádný z výše uvedených bodů, posuzuje se celkový dojem .

Soudci nejprve posoudí Choreografii, pokud žádný z sportovců nesplňuje toto kritérium, měli by být posuzováni podle Použití konstrukce, Odvahy a použití rekvizity. Pokud sportovec využije všechny Tvořivé podkategorie dostane více bodů než sportovec, který se zaměřuje pouze na první bod (Choreografii).

Pokud oba sportovci nevyužijí žádný ze 4 výše uvedených bodů (kreativita), nebude celkový dojem posouzen.

Každý sportovec smí během svého setu používat pomoc od 1 objektu a / nebo 1 osoby, která mu ale v samotném provedení cviku nesmí pomoc.

4.4. Hudba

4.4.1. Sportovec musí poslat do registračního e-mailu, max. tři skladby podle svého výběru, včetně časového kódu, kde by se měla píseň začít hrát. Na tyto tři skladby by měl sportovec mít připravenou Choreografii. 

4.4.2. Pokud sportovec nepředloží žádnou hudbu do registračního e-mailu, DJ přehraje hudbu podle svého výběru a sportovec bude muset improvizovat. 

4.5. Posuzování

4.5.1. Soudci

Tým soudců je volen poradním týmem hlavního organizátora Street Hard Workers. Každý soudce má dokonalé znalosti o sportu, obtížnosti a správném provedení cviků. Každý soudce nezávisle a objektivně hodnotí každého sportovce s nejlepším vědomím a svědomím.

Soudci se rozhodnou, zda ve Vyřazovacím kole (4.2.) zvítězil buď sportovec 1 nebo sportovec 2.

4.5.2. Úkoly soudce

4.5.2.1. Každý soudce posuzuje každou kategorii.

4.5.2.2. Během bitvy si mohou soudci dělat poznámky.

4.5.2.3. Soudci zvažují různost kol. (Opakované kombinace a nadměrné použití triku bude oceněno méně  a stejně tak nedodržení časového limitu vymezeného hudbou či nevyužití celého časového limitu).

4.5.2.4. Soudci rozhodnou, zda byl sportovec lepší než jeho soupeř podle počtu bodů v základní části a ve vyřazovacích soubojích vyhodnocením počtu vítězství v posuzovaných kategoriích (4.3. Kategorie).

4.5.2.5. Soudci nesmějí spolu komunikovat o hodnocení sportovců během hodnocení.

4.5.2.6. Čas posuzování pro každou kategorii nesmí překročit 10 sekund. Během této doby každý soudce rozhodne, který ze dvou sportovců získá postup. 

4.5.2.7. Po rozhodnutí soudce nelze jeho rozhodnutí změnit.

4.6. Hodnocení vítěze

4.6.1. Rozhodnutí soudců bude na soutěži jasné a soutěžící bude smět po vyhlášení výsledků nahlédnout do záznamů.  

4.6.3. Sportovec vyhraje kategorii, pokud dosáhne více než 3 bodů, max. 5 bodů u jednoho porotce.

4.6.4. Soutěžící vyhraje kolo, pokud vyhraje 3 kategorie.

4.6.5. Důležitá poznámka: Sportovec vyhrál, pokud vyhrál nejvíce kategorií! Nevyhrává soutěžící s nejvyšším počtem bodů! V extrémním příkladu níže, vítězí první sportovec, protože vyhrál 3 kategorie, i když celkově má o 1 bod méně.

Vyhrál: 1. soutěžící – vyhrál tři kategorie, dosažené body 9 (součet bodů od tří porotců)

Prohrál: 2. soutěžící – vyhrál dvě kategorie, dosažené body 10 (součet bodů od tří porotců)

POROTA

Brzy zveřejníme
Brzy zveřejníme
Brzy zveřejníme

REFERENCE

REPORT: STREET WORKOUT HABARTOV – FREESTYLE BATTLE 2018

woblog.cz

DO BATTLU ZBÝVÁ

Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

POSLEDNÍ PŘÍSPĚVKY

2018

SHW Battle Žatec 2018 Garden battle Vol. II

Načíst další články

Web je ještě ve výstavbě

Pro jakékoliv připomínky, nefungující odkazy nebo chyby v textu prosíme o kontaktování na e-mail nebo skrze Facebook (odkazy najdete na stránce úplně nahoře v rohu)

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Kalendář

Květen 2020
PoÚtStČtSoNe
« Srp  
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031