Ahoj, Antoine, děkuji moc za to, že jsi přijal naše pozvání na náš battle, budeš jedním z rozhodčích. Rádi bychom Tě představili českému street workoutu. Mohl bys o sobě napsat pár řádků?

Hi, Antoine, thank you very much for accepting our invitation to our battle, you will be one of the judges. We would like to introduce you to the Czech street workout scene. Could you write us a few lines about you?

Jmenuji se Antoine Lacotte, je mi 26 let a žiju v Nice na jihu Francie!
Měřím 171cm a vážím 65kg.

My name is Antoine Lacotte, I’m 26 years old and I live in Nice in the South of France! I measure 171 cm for 65 KG!

Jaké sporty jsi provozoval v dětství?

What kind of sports did you do in your childhood?

Od mládí jsem z duše sportovně založen. Ale především extrémní sport, adrenalin a sport ve městě.
Trénoval jsem jízdu na kolečkových bruslích ve městě několik let, ale taky horské kolo, tenis, lyžování, vodní sporty jako plachtění, protože mě hodně přitahuje to prostředí a v mládí jsem žil v Caribiku.
Nikdy mě moc nebavili sporty, do kterých jsem se musel silou nutit a street workout je první, který mám takhle rád a pořád mě baví i za ty roky. Nutno říct, že je těžké nebo spíš nemožné se mu vyhnout. Je to sport, který v sobě má hodně kreativity.

So since very young I am very sporty in the soul! But above all adept extreme sport, adrenaline and urban sport.

I practiced urban rollerblading for several years, but also mountain biking, tennis, skiing, including water sports like sailing water skiing because this environment attracts me a lot and I lived in the Caribbean being younger !

I have always been a little tired of the sports that I practiced by force and Street Workout is the first one that I like as much and keeps a great passion in spite of passing years!

It must be said that it is difficult or impossible to go around haha! It’s a sport so free of creativity !!

Jaké jsou Tvé koníčky mimo street workoutu?

What are your hobbies beside the street workout?

Moje koníčky jsou hudba, příroda, motorka  … a focení.

My hobbies are music, nature, motorcycle … and photography!

 

Jaké jsou Tvé životní cíle?

What are your life goals?

Můj životní cíl je žít svou vášní a sdílet ji skrz školu kalisteniky.

My goal of life and to live my passion, share this through a school of Calisthenics S.B.L School!

Co Tě přivedlo ke cvičení?

What brought you to the street workout?

Co mě přivedlo k dělání intezivního fyzického sportu a street workoutu byl můj odchod z armády a pár tvrdých životních ran během toho. Začal jsem cvičit hodně s vl. vahou jako třeba muscle upy a kliky ve stojce. Nejdříve jsem dělal základní cviky, než jsem se dal na freestyle. Ale myslím, že s těmi znalostmi dokážu nastartovat i úplného začátečníka.

Mám vážně rád statické prvky, jako maltese, full board ale můj nejoblíbenější prvek je front lever.

What brought me to do intense physical sport and then the Street Workout was my departure in the army and some hard knocks in my life at this time! I started with a lot of body weight exercises including Muscle Up and Handstand Pushup! I first practiced the basic exercises before freestyle! But I think that with knowledge we can program both to a beginner today!

I really like static figures like Maltese, Full Board, but my favorite figure is the Front Lever!

Co by jsi poradil začátečníkům, kteří chtějí začít s těmito cviky?

What would you advise beginners who want to start with these exercises?

Začátečníkům radím, aby poslouchali rady zkušených lidí, aby mohli správně cvičit a méně se zraňovat,  ale také dělat workout v dobré a přímé formě a nemuseli jet všechno odznova, což je navíc velmi demotivující. Takže potřebujete trpělivost, přísnost a dobrý doprovod nebo dobrou radu. A utužte se! Je to sport, který vyžaduje především lidské tělo, tak ho respektuj a pomáhej mu, ale také ho odměňuj.

I advise beginners to listen to good advice from people with the maximum experience to target good exercises and less hurt, but also to execute his workout in a good direct form and not having to redo a huge job on it later! Which is very discouraging in addition! So you need patience, rigor, and a good entourage or good advice! And strengthen yourself! It’s a sport that demands the human body first of all, so respect and reinforce it, but treat it too!

Žiješ ve městě Nice kde je velmi teplo a krásně. Takže trénuješ celý rok venku a nebo i v hale? 

You live in the city of Nice where it is very warm and beautiful. So do you train all year round outside or in the hall as well?

Ano, Nice je krásná pro venkovní trénink. Ale zimy jsou beztak studené. Makáme v posilovně!

Yes, Nice is a beautiful area to train outdoors! But the winter is cold anyway! We train In a gym!

Kolikrát týdně a nebo denně trénuješ? A jak dlouho trvá průměrně Tvůj trénink?

How many times a week or a day do you train? And how long does your training take on average?

Frekvence mého tréninku hodně záleží na mé fyzické kondici a jak se zrovna cítím. Svému tělu opravdu naslouchám a rozumím mu, když nemůže trénovat. Obecně trénuju freestyle 2-3 týdně a zbylé dny odpočívám nebo dělám základní cviky, abych udržel svaly v činnosti a to někdy i během odpočinkových dnů. Na oplátku odměňuji tělo pořádným protahováním. 

My training frequency depends a lot on my physical condition and the period! I listen a lot to my body! I can understand when he does not train! In general 2 to 3 sceance of board / freestyle a week and the rest of the time of the muscular reinforcement on basics to keep a muscular activity even sometimes during the days of rest. In return I treat myself a lot and often stretches!

Máš ve svém tréninkovém plánu také trénink s činkami na konkrétní svalové partie a nebo je Tvůj trénink pouze s vlastní vahou těla? 

Do you have in your training plan also a weighted training focused on specific muscle parts or just with your own body weight?

Nyní jsou mé tréninky jen o mé vlastní váze. Žádné extra váhy.

For the moment my training is only about my body weight! No extra weight!

Jsi v kontaktu s fyzioterapeuty v rámci svého tréninku?

Are you in contact with physiotherapists as a part of your training preparations?

Jsem také v kontaktu se fyzioterapeutem, protože po několika letech intenzivného cvičení ho opravdu potřebuji.

I am also in contact with physiotherapists because after several years of intensive practice I end up in really need!

Mezi Tvé největší úspěchy patří druhé místo na FIBO 2018. Jak dlouho jsi se připravoval na tuto soutěž a s kým jsi byl v souboji 1vs1? Jaký je Tvůj největší zážitek z této soutěže?

Your most important achievements includes the second place at FIBO 2018. How long have you been preparing for this competition and with whom were you in 1vs1? (one against one) What is your biggest experience in this competition (it doesn’t have to be sport only).

Ano, zkušenost z FIBO 2018 pro mě byla odměnou. Tento rok jsem skončil na druhém místě proti Danielovi Laizansovi. Jsem spokojený, ale taky mě to donutilo si uvědomit, že nejsem ještě dost připravený Danielovi čelit a od té doby bojuju, abych to příště lépe zvládl.

Yes, the experience of a 2018 FIBO was really rewarding for me. I had second place against Daniels Laizans this year. I am satisfied but it made me understand that I was not ready enough to face Daniels athletes and I have been struggling since then to be able to do it again next time!

Trénuješ těžké dynamické věci na venkovním hřišti a nebo v gymnastické hale?

Do you practice dynamic bar exercises on outdoor playgrounds or in gymnastic halls?

Ano, teď předávám své vědomosti v posilovně Avenir Gym v Nice a klademe větší důraz na projekty na další rok.

Yes I now pass my knowledge in a gym „Avenir Gym“ in Nice and we put in place more consistent projects for the new year!